Dejme dětem šanci

Podpořte dítě vyrůstající v dětském domově na území České republiky, které se jednou musí postavit na vlastní nohy!

Naspořená částka mu usnadní velmi nelehký start do života bez podpory vlastní rodiny…

  • Jejich dětství není zdaleka tak bezstarostné, jak by mělo být a najednou končí…
  • Jsou formálně dospělí, ale přesto pořád děti…
  • Na cestu dostanou ze zákona maximálně 25 tisíc Kč…(dle novely zákona z ledna 2014)
  • Nemají nic, neznají příklad fungující domácnosti, nemají se kam vrátit a musí se postarat sami o sebe…
  • Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci?
  • Peníze se najednou zdají tím nejmenším, co jim můžeme dát, ale pomohou víc, než se může zdát!

Staňte se podporovatelem konkrétního dítěte žijícího v dětském domově na území České republiky!

V případě oboustranného zájmu lze být s dítětem v kontaktu…

„Peníze nejsou všechno, ale bez peněz je všechno na nic…”

Cílem projektu „Podporuj mě…” je naspořit dítěti formou měsíčních příspěvků určitou částku, která mu bude k dispozici až po opuštění dětského domova a pomůže mu překlenout tuto nesnadnou etapu jeho života.
Naspořené peníze budou účelně využity!