Fond pro opuštěné a postižené děti a mláděž

Od roku jsem patronem charitativního Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, který působí již 14 let zejména na střední a severní Moravě. Cílem práce fondu je pomáhat postiženým a opuštěným dětem zapojit se do běžného života. Fond pracuje na principu dobrovolnosti, nemá žádný placený aparát, je financován z darů sponzorů, obcí, měst a dalších. Za dobu své existence zorganizoval zdarma na 80 akcí pro cca 9000 dětí, hodnota akcí se pohybuje okolo 3.500.000 Kč. Setkání již bylo organizováno v Novém Jičíně, Suchdolu nad Odrou ale nejčastěji v Mořkově u Nového Jičína. Další velkou akci připravujeme na sobotu 2. září 2017 – opět v Obci Mořkov.